Generalforsamling - Kolby Forsamlingshus

Gå til indhold

Generalforsamling

Se vedtægter for 21. Kreds/Kolby Forsamlingshus her.

Vi forventer at afholde generalforsamling mandag d. 23. august kl. 19.00 (Karbonader m. grønærter kl. 18)
Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Læs tidligere årsberetninger her:

2011   2012   2013   2014

2015   2016    2017   2017 EKSTRATilbage til indhold