Generalforsamling - Kolby Forsamlingshus

Gå til indhold

Generalforsamling

Se vedtægter for 21. Kreds/Kolby Forsamlingshus her.

Vi holder generalforsamling mandag d. 26. februar kl. 19.00.

Der startes med spisning kl. 18. Her inviteres foreningens medlemmer på karbonader og grønærter.

Mød op og vær med til at præge fremtiden for Kolby Forsamlingshus.Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Læs tidligere årsberetninger her:

Tilbage til indhold