Generalforsamling - Kolby Forsamlingshus

Gå til indhold

Generalforsamling

Se vedtægter for 21. Kreds/Kolby Forsamlingshus her.

Vi har holdt  den årlige generalforsamling.

Grønærterne og karbonaderne blev indtaget i hyggelig atmosfære og det samme gjorde den efterfølgende generalforsamling.

Bestyrelsen er fuldtallig og ser frem til endnu et år i Kolby Forsamlingshus, med diverse udfordringer både i forhold til vedligehold og arrangementer.

Ny i bestyrelsen blev Gitte Andersen - se hele bestyrelsen andetsteds på siden.Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Aflæggelse af beretning
3) Aflæggelse af revideret regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6) Valg af revisor
7) Eventuelt

Læs tidligere årsberetninger her:

Tilbage til indhold